telefon

Historie a současná vize

Firma LIPONOVA, a. s. nakoupila koncem roku 2007 roční jalovičky plemene charolais a rozběhla chov bez tržní produkce mléka. Nákup jaloviček s podílem francouzské genetiky byl dovezen z T Farmy Verušičky, farmy Sokolovská uhelná a z rodinné farmy pana Šoula z Lidmovic. Na jaře roku 2008 pak bylo přeneseno 17 embryí plemene charolais pro zvýšení genetické úrovně našeho stáda. Hned od počátku chovu jsme začali využívat kvalitní francouzské inseminační býky.

V roce 2007 jsme začali s budováním pastvin v katastrech obcí Lipoltice a Sovoluská Lhota; vzhledem ke stále se zvyšujícím stavům zvířat byly postupně budovány i pastviny v obcích Sovolusky, Turkovice, Litošice či Krasnice. Kromě pastevních areálů se budují i zimoviště, a to v Lipolticích i v obci Sovolusky, kam jsou zvířata stahována mimo pastevní období.

A co bude dál?

Naším cílem je reprezentovat plemeno charolais kvalitním genetickým materiálem a neustále zvyšovat genetickou úroveň chovu. V současné době se náš chov stále rozrůstá.Prodej masa

Z provozních důvodů je dočasně pozastaven prodej hovězího masa.

Omlouváme se našim zákazníkům a děkujeme za pochopení.

Pronájem pozemků

Vlastníte pozemky v okolí obce Lipoltice, Choltice, Čáslav, Heřmanův Městec, Přelouč. Uzavřete s námi nájemní smlouvu a o Vaše pozemky bude řádně postaráno a nájemné Vám budeme platit dle dohody.

Pronájmy

Rychlý kontakt

LIPONOVA, a.s.

Lipoltice 104

533 64 LIPOLTICE

 

Tel.: +420 466 977 103

E-mail: liponova@liponova.cz