telefon

Pěstování plodin

Firma LIPONOVA, a. s. hospodaří  s průměrnými výnosy. Technologie zpracování orné půdy je z 50 % řešena pomocí orebního systému a z 50 % bezorebně pomocí technologie Horsch.

Pšenice obecná se pěstuje pro potravinářské účely na cca 350 ha orné půdy.

Řepka ozimá je plodina, jejíž produkce prožívá v poslední době velký rozmach. Ze semene řepky se vyrábí metylesterový, řepkový olej, který se přimíchává do pohonných hmot. Plodina je pěstována na cca 200 ha orné půdy.

 

Žito ozimé pěstujeme na 30 ha orné půdy. Z důvodů  vyšších výnosů slámy, využití horších pozemků, nenáročnost plodiny. V neposlední řadě se jedná o alternativní výrobu senáže.

Kukuřice setá je pěstovaná na polovině plochy orné půdy z důvodu rozložení sklizňových prací.  Zrno je dodáváno do lihovarů na výrobu bioethanolu nebo na krmné účely do celého světa.

 

Pozemky s horší bonitou zatravňujeme a udržujeme je jako louky s následnou pastvou.

Louky udržujeme jako řádný hospodář. Seno je sklízeno z první seče, druhá seč je využívána pro pastvu skotu nebo k výrobě senáže.Prodej masa

Z provozních důvodů je dočasně pozastaven prodej hovězího masa.

Omlouváme se našim zákazníkům a děkujeme za pochopení.

Pronájem pozemků

Vlastníte pozemky v okolí obce Lipoltice, Choltice, Čáslav, Heřmanův Městec, Přelouč. Uzavřete s námi nájemní smlouvu a o Vaše pozemky bude řádně postaráno a nájemné Vám budeme platit dle dohody.

Pronájmy

Rychlý kontakt

LIPONOVA, a.s.

Lipoltice 104

533 64 LIPOLTICE

 

Tel.: +420 466 977 103

E-mail: liponova@liponova.cz